hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
Bilde av Kongens Brygge og Fredriksten festning i Halden

Velkommen til Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse (HKP) ble stiftet i 1920 av Halden kommune og er tjenestepensjonsordningen for ansatte og folkevalgte i kommunen, samt enkelte medlemsforetak som kommunen har eller har hatt eierandeler i. 01.01.2017 var 6 146 ansatte, tidligere ansatte og pensjonister medlemmer i HKP, og pensjonskassen forvalter over 2 milliarder kroner til dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. Sykepleiere og lærere er medlemmer i henholdsvis KLP og SPK.

Pensjonskassens målsetning er å være best på pensjonsforvaltning og medlemsservice til Halden kommune, medlemsforetakene og pensjonskassens medlemmer. HKP tilbyr også kommunen og medlemsforetakene økonomisk bistand til HMS-arbeid med sikte på å forebygge uttak av uførepensjon.

Du er alltid velkommen innom våre kontorer i andre etasje i Kongens Brygge 3 (Tollboden) for rådgivning. Vi anbefaler å avtale tid på forhånd (se kontaktinformasjon) slik at vi kan innhente nødvendig tilleggsinformasjon for å gi deg best mulig service. Medlemmer i HKP kan søke om lån mot 1. prioritets pant i egen bolig. Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Nyheter og aktuell informasjon

09.07.2019
Sommerstengt i pensjonskassen
Pensjonskassen har stengt i uke 29 og 30, dvs fra 15.juli til 27. juli.
God sommer!
28.05.2019
Årets pensjonsregulering - nytt grunnbeløp fra 1.5.2019
21. mai ble regjeringen og organisasjonene enige om årets pensjonsoppgjør. Nytt grunnbeløp vil fra 1. mai 2019 gå opp fra 96 883 kroner til 99 858 kroner. Dette gir en økning på 2 975 kroner i året (3,07 %). Mer informasjon finner du ved å klikke på denne linken til pressemelding på nettsidene til regjeringen.no.

For deg som får utbetalt alderspensjon eller AFP, og deg som mottar etterlattepensjon og er eldre enn 67 år, betyr det en økning i pensjonsutbetalingen fra pensjonskassen på 2,30 prosent. Dette skyldes at pensjonsreguleringen for disse pensjonene skal reduseres med en fast faktor på 0,75 prosent.

Mottar du uførepensjon fra pensjonskassen, eller etterlattepensjon og er under 67 år, vil pensjonsutbetalingen øke med 3,07 prosent.

Halden kommunale pensjonskasse vil gjennomføre årets pensjonsregulering i forbindelse med pensjonsutbetaling for juli, og samtidig etterbetale for lite utbetalt pensjon for mai og juni.

Klikk på denne linken for å lese mer om de nye satsene på nav.no
 
26.04.2019
Lovforslag om ny offentlig tjenestepensjon lagt frem for Stortinget
Arbeids- og sosialdepartementet la i starten av april frem en proposisjon/lovforslag om ny offentlig tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Lovforslaget inneholder nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for personer født fra og med 1963. Proposisjonen bygger på avtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet som ble inngått i mars 2018, og vil sannsynligvis bli behandlet av Stortinget før sommeren.

Lovforslaget kan du lese i sin helhet ved å klikke på denne linken;
 
Proposisjon 87 L (2018-2019).
Utbetalingsslipp på e-post?
Pensjonskassen ønsker å sende din utbetalingsslipp på e-post. Det sparer miljøet og er raskere en vanlig postgang.
Registrer din e-postadresse i skjemaet for å motta utbetalingsslipp på e-post.
Navn*
Fødsesdato (6 siffer)*
Din Epost*
minside
ID-porten/Min side
Her får du oversikt over
ditt medlemskap i HKP.
sporsmal
Ofte stilte spørsmål
Her finner du en oversikt over de vanligste ting man lurer på i forbindelse med pensjonskassen, pensjoner osv. 
pensjon%20(1)
Pensjoner
Offentlig tjenestepensjon er et viktig bidrag til økonomien den dagen du slutter å arbeide, eller dersom noe uventet skjer.
Halden kommunale pensjonskasse
Kongens Brygge 3, 1767 Halden
Tlf. 69 19 66 00
post@hkpensjon.no