hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
Bilde av Kongens Brygge og Fredriksten festning i Halden

Velkommen til Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse (HKP) ble stiftet i 1920 av Halden kommune og er tjenestepensjonsordningen for ansatte og folkevalgte i kommunen, samt enkelte medlemsforetak som kommunen har eller har hatt eierandeler i. 01.01.2017 var 6 146 ansatte, tidligere ansatte og pensjonister medlemmer i HKP, og pensjonskassen forvalter over 2 milliarder kroner til dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. Sykepleiere og lærere er medlemmer i henholdsvis KLP og SPK.

Pensjonskassens målsetning er å være best på pensjonsforvaltning og medlemsservice til Halden kommune, medlemsforetakene og pensjonskassens medlemmer. HKP tilbyr også kommunen og medlemsforetakene økonomisk bistand til HMS-arbeid med sikte på å forebygge uttak av uførepensjon.

Du er alltid velkommen innom våre kontorer i andre etasje i Kongens Brygge 3 (Tollboden) for rådgivning. Vi anbefaler å avtale tid på forhånd (se kontaktinformasjon) slik at vi kan innhente nødvendig tilleggsinformasjon for å gi deg best mulig service. Medlemmer i HKP kan søke om lån mot 1. prioritets pant i egen bolig. Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Nyheter og aktuell informasjon

02.09.2019
Ny side med informasjon om ny offentlig tjenestepensjon
Pensjonskassen har utarbeidet egen informasjonsside forbeholdt ny offentlig tjenestepensjon som du finner under menyvalget Pensjon/Ny offentlig tjenestepensjon. Ny offentlig tjenestepensjon gjelder bare for de som er født i 1963 eller senere, og innføres med virkning fra 1. januar 2020. Offentlig tjenestepensjon opptjent før 1. januar 2020 vil bli beregnet som oppsatt alderspensjon etter dagens regelverk dersom man har minst 3 års opptjening før årsskiftet.
Du kan lese mer om ny offentlig tjenestepensjon ved å klikke på denne linken.
    
05.08.2019
Vedtatt lovforslag om ny offentlig tjenestepensjon
Stortinget vedtok i juni lovforslag om ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. De nye reglene gjelder bare for de som er født i 1963 eller senere, og innebærer helt nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon. Her kan du lese mer om behandlingen av lovforslaget. 
 
De nye opptjeningsreglene innføres med virkning fra 1. januar 2020 og gir mulighet for fleksibelt uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år. Dermed blir det mer like muligheter for uttak av alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen som for alderspensjon fra folketrygden.
 
Pensjon som er opptjent før 1. januar 2020 vil bli beregnet etter dagens regelverk dersom man har minst 3 års opptjening i offentlig sektor før årsskiftet. De som har mindre enn 3 års opptjening i offentlig sektor før 1. januar 2020 får overført hele sin opptjening til nytt regelverk.
    
28.05.2019
Årets pensjonsregulering - nytt grunnbeløp fra 1.5.2019
21. mai ble regjeringen og organisasjonene enige om årets pensjonsoppgjør. Nytt grunnbeløp vil fra 1. mai 2019 gå opp fra 96 883 kroner til 99 858 kroner. Dette gir en økning på 2 975 kroner i året (3,07 %). Mer informasjon finner du ved å klikke på denne linken til pressemelding på nettsidene til regjeringen.no.

For deg som får utbetalt alderspensjon eller AFP, og deg som mottar etterlattepensjon og er eldre enn 67 år, betyr det en økning i pensjonsutbetalingen fra pensjonskassen på 2,30 prosent. Dette skyldes at pensjonsreguleringen for disse pensjonene skal reduseres med en fast faktor på 0,75 prosent.

Mottar du uførepensjon fra pensjonskassen, eller etterlattepensjon og er under 67 år, vil pensjonsutbetalingen øke med 3,07 prosent.

Halden kommunale pensjonskasse vil gjennomføre årets pensjonsregulering i forbindelse med pensjonsutbetaling for juli, og samtidig etterbetale for lite utbetalt pensjon for mai og juni.

Klikk på denne linken for å lese mer om de nye satsene på nav.no

 
Utbetalingsslipp på e-post?
Pensjonskassen ønsker å sende din utbetalingsslipp på e-post. Det sparer miljøet og er raskere en vanlig postgang.
Registrer din e-postadresse i skjemaet for å motta utbetalingsslipp på e-post.
Navn*
Fødsesdato (6 siffer)*
Din Epost*
minside
ID-porten/Min side
Her får du oversikt over
ditt medlemskap i HKP.
sporsmal
Ofte stilte spørsmål
Her finner du en oversikt over de vanligste ting man lurer på i forbindelse med pensjonskassen, pensjoner osv. 
pensjon%20(1)
Pensjoner
Offentlig tjenestepensjon er et viktig bidrag til økonomien den dagen du slutter å arbeide, eller dersom noe uventet skjer.