hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
mann i gress

Ofte stilte spørsmål

- Hvor mye får jeg i pensjon?
Halden kommunale pensjonskasse er behjelpelige med å beregne din fremtidige offentlige pensjon. For mange er det også en mulighet å gjøre online beregning selv hos NAV.

Hvilke beregninger kan vi gjøre?

Alderspensjon
Avklare tidspunkt for når pensjon kan tas ut og foreta en beregning av den antatte fremtidige pensjonsutbetalingen.

AFP-pensjon
NAV er ansvarlig for denne beregning. Vi har tilgang til å ta ut dette basert på en 100 % utbetaling. Ønskes gradert AFP vil den være basert på din forventede fremtidige inntekt.

Uførepensjon
Regelverket for offentlige uførepensjoner etter 1.1.2015 er ikke fullstendig avklart. Dette betyr at vi inntil videre ikke kan foreta fremtidige beregninger.

Generelt
• Vennligst oppgi om du har tidligere medlemskap i andre offentlige ordninger.
• For medlemmer født i 1954 eller senere er regelverket for samordning av alderspensjoner fra 67 år ikke fastsatt. Dette betyr at vi ikke kan foreta en fullstendig beregning.
• For medlemmer født i 1959 eller senere foretas det ikke serviceberegninger da regelverket ikke er fastsatt.
• Beregningene er kun et estimat av forventet pensjonsutbetaling og kan avvike fra den endelige beregning. Det som påvirker endelig pensjon kan være eksempelvis endelig medlemstid, sluttlønn og deltidsprosent. 


- Jeg ønsker å gå av med AFP – hvordan går jeg frem?
Før du ønsker å ta ut AFP, bør du kontakte arbeidsgiveren din for å melde fra når du har tenkt å slutte eller ta opp spørsmålet om redusert arbeidstid. Du må fylle ut følgende skjema, som leveres arbeidsgiver:

SKJEMA SØKNAD AFP

Dersom du i forkant vil vite hvor mye du kan få i AFP må du kontakte NAV om be om en serviceberegning AFP. Du bør søke ca 3 måneder før du ønsker å ta ut AFP.


- Må jeg søke om alderspensjon i pensjonskassen?
Alle som går fra aktiv stilling til alderpensjon må varsle pensjonskassen om dette. Last ned følgende skjema:

SKJEMA ALDERSPENSJON

- Jeg ønsker å endre kontonummer for utbetaling av pensjonen min.
Når du endrer kontonummer ønsker vi en skriftlig melding om dette. Bruk følgende skjema:

SKJEMA KONTO

- Jeg har ikke fått registrert medlemstid for hele perioden jeg har vært ansatt i kommunen.
HKP er avhengig av at alle opplysninger mottatt fra arbeidsgiver er korrekte. HKP har ikke anledning til å korrigere medlemsopplysninger uten melding fra arbeidsgiver.
Du bør derfor kontakte din arbeidsgiver først. Det gjelder også hvis du har jobbet et sted som skulle gitt medlemskap i HKP og dette ikke vises i vår medlemshistorikk.


- Når utbetales pensjonen?
Pensjonen utbetales den 10. i hver måned. Dersom den 10. faller på en helgedag eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før den 10.
Halden kommunale pensjonskasse
Kongens Brygge 3, 1767 Halden
Tlf. 69 19 66 00
post@hkpensjon.no