hkp bred mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
parken medlem

Medlemsfordeler

Medlemstilbud - boliglån og skadeforsikringer
Halden kommunale pensjonskasse kan tilby medlemmer og tidligere medlemmer boliglån og skadeforsikringer til meget konkurransedyktige betingelser. Vår interesseorganisasjon, Pensjonskasseforeningen, har fremforhandlet en avtale med Storebrand bank og forsikring som gjør at du som medlem i HKP nå også kan søke om boliglån og/eller kjøpe skadeforsikringer gjennom Storebrand til svært fordelaktige priser.
 
Rabattavtalen gjelder også tidligere medlemmer i pensjonskassen (tidligere ansatte i Halden kommune og Halden kirkelige fellesråd).
 
Storebrand gir 15 % rabatt på følgende skadeforsikringer:
  • Bil
  • Hus
  • Innbo
  • Hytte
  • Reise 
Boliglån:
  • Lavere etableringsgebyr
  • Konkurransedyktige rentebetingelser
  • Nominell rente fra 1,99 %
  • Effektiv rente 2,07 % (Forutsatt lån på kroner 2 000 000,- over 25 år. Kostnad kroner 556 956,-. Totalt kroner 2 556 956,-.) 
For å oppnå disse fordelene må du bestille skadeforsikring og/ eller lån gjennom en egen nettside for Pensjonskasseforeningens medlemmer. Link til denne nettsiden finner du her:

 

All saksbehandling, kundebehandling mv. utføres av Storebrand. Bestilling og kommunikasjon foregår elektronisk, men man kan ha dialog med rådgivere hos Storebrand både på telefon og chatt hvis det er ønskelig.
Halden kommunale pensjonskasse
Kongens Brygge 3, 1767 Halden
Tlf. 69 19 66 00
post@hkpensjon.no