hkp bred mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY

Årsrapporter - omtaler

Årsrapport 2016

Halden kommunale pensjonskasse (HKP) er godt fornøyd med resultatet for 2016. Pensjonskassen oppnådde en verdijustert avkastning på 6,27 % og en bokført avkastning på 4,76 % i kollektivporteføljen. Egenkapitalen oppnådde en avkastning på 5,11 %. Dette resultatet plasserer HKP nok en gang i toppsjiktet blant leverandørene av offentlig tjenestepensjon til kommunal sektor, og gir et godt bidrag til lavere pensjonskostnader for Halden kommune.

Pensjonskassen har over de siste ti årene hatt kontinuerlig og nitidig fokus på å være en konkurransedyktig pensjonsordning. Våre analyser viser en betydelig meravkastning på over 215 millioner kroner for tiårsperioden 2007 – 2016 sammenlignet med å ha pensjonsordningen i et livselskap.

I 2016 engasjerte Halden kommune konsulentselskapet Gabler AS for å gjennomføre en evaluering av tjenestepensjonsordning gjennom egen pensjonskasse kontra livselskap. Gablers funn er i tråd med pensjonskassens egne analyser som viser at HKP er meget konkurransedyktig.

Årsresultatet bekrefter at pensjonskassen har lykkes med målsettingen om å finansiere pensjonsforpliktelsene slik at arbeidsgivers tilskudd til pensjonsordningen over tid blir lavest mulig.
Årsrapport 2015

Med 5,39 prosent oppnådde HKP best avkastning av samtlige tilbydere av kommunale tjenestepensjonsordninger i 2015. Årsaken til det gode resultatet er høy eksponering mot aksjer, og over halvparten av inntektene kommer fra aksjeplasseringene. Obligasjonsinvesteringene gir fortsatt forholdsvis god avkastning til tross for den senere tids rentenedgang. Dette skyldes at mange av obligasjonene er kjøpt for en tid tilbake da rentenivået var høyere.

Også eiendom har gitt god avkastning. HKP har økt investeringene i eiendom gjennom kjøp av eiendommer i andre Østfoldbyer. Inntektene fra eiendom fordelte seg i 2015 ca 50/ 50% på eiendommer der Halden kommune er leietakere og eiendommer med andre leietakere.

Selv om 2015 var bra, var resultatet preget av synkende renter. 2016 har fått en krevende start, med fortsatt lave renter og et fallende aksjemarked. HKP har heldigvis solide buffere til å motstå dette, med hele 18,60 kroner som sikkerhet for hver 100-lapp som er investert i pensjonsfondet. Beregninger viser at med en slik bufferkapital, vil HKP kunne motstå alle finansielle kriser man har sett opp gjennom historien, inklusiv finanskrisen i 2008, uten å måtte belaste Halden kommune med innkalling av bufferkapital eller økning av pensjonspremien.

Vi i HKP er fornøyd med 2015, men enda mer fornøyd med de gode resultatene som er bygget opp over tid.
Halden kommunale pensjonskasse
Kongens Brygge 3, 1767 Halden
Tlf. 69 19 66 00
post@hkpensjon.no