hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
pensjoner

Tjenestepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse

Som medlem i Halden kommunale pensjonskasse (HKP) kan du få utbetalt tjenestepensjon fra pensjonsalder eller ved arbeidsuførhet. Ved dødsfall kan også etterlatte ha krav på pensjon fra pensjonskassen. Tjenestepensjon dekker både alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. AFP er derimot ingen tjenestepensjon, men utbetales likevel av pensjonskassen. Tjenestepensjon fra HKP kommer som oftest i tillegg til pensjon fra folketrygden (NAV).

Ønsker du rådgivning?
Vær tidlig ute med å planlegge din pensjonstilværelse. Det kan være mange vurderinger du bør gjøre og hensyn du må ta før du velger å ta ut/gå av med pensjon. I HKP får du gratis rådgivning. Ring 69 19 66 00 eller send e-post for å avtale tid. Vi hjelper deg også i forbindelse med spørsmål om AFP, uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon.

Beregning av pensjon – regelverk
Halden kommunale pensjonskasse beregner pensjonen din i henhold til bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for KS, Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og Overføringsavtalen. Hvis du ønsker å lese nærmere om dette avtaleverket kan du klikke på knappene under:
Du kan lese mer om pensjon ved å klikke på knappene for de ulike pensjonstypene.