hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
hender og steiner

Oppsatt pensjon

Hvis du slutter i offentlig virksomhet går du fra å være et aktivt medlem i pensjonskassen til å få en oppsatt pensjonsrett. For at oppsatt pensjonsrett skal kunne gi en fremtidig pensjonsutbetaling er det et vilkår at du har minst 3 års medlemstid tilsammen i offentlige pensjonsordninger. Medlemstid under 3 år gir ingen rettigheter.

Opptjeningen kan være fra en eller flere ulike offentlige arbeidsforhold. Ved samlet medlemstid på minst 3 år er det siste tjenestepensjonsordning du var medlem av som utbetaler pensjonen på vegne av alle tjenestepensjonsordninger som er tilknyttet overføringsavtalen.

Oppsatt pensjon gjelder for uførepensjon (varig), alderspensjon og etterlattepensjon.

Oppsatt pensjon beregnes av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet. Dersom du har hatt varierende arbeidstid skal det ved pensjonering fastsettes et gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag.

Rett til alderspensjon inntrer fra det tidspunkt du når den aldersgrensen som gjaldt for stillingen din, likevel tidligst fra fylte 65 år og senest fra det tidspunkt du etter fylte 67 år får utbetalt alderspensjon fra folketrygden.