Teaterforestilling med mange ungdommer

Regulering av pensjon

Pensjonsreguleringen fra 1.mai 2023 utbetales med nytt månedesbeløp i juli 2023, samt etterbetaling. Reguleringen skjer automatisk, og du trenger ikke å gjøre noe.
 

De forskjellige pensjonene reguleres slik:

Alderspensjon og AFP reguleres med 8,54 prosent. AFP-tillegget på 20.400 kroner reguleres ikke.

Uførepensjon reguleres med 6,41 prosent.

Etterlattepensjon for de over 67 år reguleres med 8,54 prosent, mens etterlattepensjon for de under 67 år reguleres med 6,41 prosent.

Reguleringen for deg som har gått over til alderspensjon det siste året er litt annerledes, ettersom reguleringsprosenten avhenger av når du gikk av med alderpensjon.

 

Halden-festning-illustrasjon-gr%C3%B8nn