Regjeringen foreslår å endre skattereglene for barnepensjon

november 18 2023

Regjeringen har 17. november 2023 fremmet forslag om å skattlegge barnepensjon som kapitalinntekt, ikke som lønn, og kombinert med et nytt fradrag.  

Det vil innebære en klar forenkling av reglene, og vil også gi lav skatt på arbeidsinntekt som barn har ved siden av barnepensjonen.  

Forslaget er ment å sikre et godt nivå på barnepensjonen etter skatt. Forslaget omfatter også barnepensjon fra andre ordninger enn folketrygden, som skattlegges på samme måte som barnepensjon fra folketrygden. 

Regjeringen foreslår at det særskilte fradraget skal utgjøre 30 000 kroner.  

Det foreslås at endringene skal tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2024. 

Les mer hos Regjeringen.  Foto: Runar Lind / NTB 

Relaterte saker

Pensjonsvalgene du bør tenke over før du er 60 år!

Her får du en oversikt over hvilke valg du har, og hvilke konsekvenser det har for deg som er medlem av Halden kommunale...

Pensjonsvalg du bør tenke over

Her får du en oversikt over hvilke valg du har, og hvilke konsekvenser de har for deg som er medlem av Halden kommunale...

Informasjon om pensjon

Halden kommunale pensjonskasse tilbyr foredrag for medlemmer om våre ytelser. Dersom dette er ønskelig ta kontakt med...

Ny sats for pensjonistlønn

Gjeldende fra 01.01.23 er satsen for tilsatte på pensjonistvilkår kr. 233,- pr. time. Dette gjelder alle offentlige...

Pensjonister kan jobbe med ukrainske flyktninger uten avkortning

Regjeringen anslår at det vil komme svært mange ukrainske flyktninger til Norge også i 2023. Det er besluttet å...

Arbeidsgruppe – Særaldersgrenser i offentlig sektor

Regjeringen har satt ned en ekstern arbeidsgruppe som skal vurdere ordningen med særaldersgrenser. Flere stillinger tilknyttet...
Halden-festning-illustrasjon-gr%C3%B8nn