TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
Bilde av bokstavene A, F og P på gul bakgrunn

Avtalefestet pensjon (AFP) - født før 1963


AFP er en tidligpensjonsordning og rettighet etter hovedtariffavtalen, og er fremforhandlet av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Halden kommunale pensjonskasse administrerer og utbetaler AFP på vegne av arbeidsgiver.


 
Her kan du se en film som gir en kort innføring i avtalefestet pensjon for deg som er født før 1963

Avtalefestet pensjon (AFP) - født fra 1963

Regelverk for AFP som gjelder årskullene født i 1963 og senere er foreløpig ikke ferdigforhandlet. 
Her kan du se en film som gir en kort innføring i avtalefestet pensjon for deg som er født fra 1963:

Etteroppgjør

Når resultatet av skatteligningen din er klar, vil vi kontrollere om du har fått for lite eller for mye utbetalt AFP. Dette kalles etteroppgjør. Viser det seg at du har fått utbetalt for lite AFP etterbetaler vi pensjon til deg. Hvis det viser at du har fått utbetalt for mye pensjon krever vi dette tilbakebetalt gjennom trekk i kommende pensjonsutbetalinger. 

Etteroppgjør gjelder ikke for mottakere av AFP som er fylt 65 år og får beregnet pensjonen etter reglene for tjenestepensjon.