Utbetaling

Pensjonen for 2023 vil bli utbetalt etter følgende plan:

Måned Dato
Januar 10
Februar 10
Mars 10
April 5
Mai 10
Juni 9
Juli 10
August 10
September 8
Oktober 10
November 10
Desember 8
  • Det blir ikke trukket skatt av uførepensjon på utbetalingen i juni.
  • Det blir ikke trukket skatt av pensjoner fra HKP i desember. Unntak: Uførepensjon skal skattlegges som lønnsinntekt og blir derfor trukket halv skatt.
  • Personer som er bosatt i utlandet og betaler kildeskatt til Norge, vil også bli trukket i desember.
Halden-festning-illustrasjon-gr%C3%B8nn