Pensjonister kan jobbe med ukrainske flyktninger uten avkortning

mars 20 2023
Regjeringen anslår at det vil komme svært mange ukrainske flyktninger til Norge også i 2023. Det er besluttet å videreføre ordningen med at pensjonister med offentlig pensjon kan kombinere pensjon og arbeidsinntekt når de jobber med flyktningene. De høye ankomstene fra Ukraina har medført et akutt behov for arbeidskraft. Derfor gjennomførte Arbeids- og inkluderingsdepartementet i mars 2022 en forskriftsendring som innebærer at også pensjonister med offentlig tjenestepensjonsordning eller offentlig avtalefestet pensjon kan jobbe med flyktningstrømmen fra Ukraina på pensjonistlønn uten å få avkortet pensjonen. Denne ordningen videreføres, til utgangen av juni 2023.
 
Partene i KS-området har avtalt en ordning med pensjonistlønn etter særskilt sats for slikt arbeid. Ordningen gjaldt først ut året 2022, men på anmodning fra KS videreføres den slik at pensjonister med offentlig AFP som på pensjonistvilkår jobber med TISK-tiltak (testing, isolering, smittesporing og karantene) og vaksinering som følge av covid-19, eller arbeid med flyktninger fra Ukraina, ikke får avkortet pensjonen frem til utgangen av juni 2023.
 

Relaterte saker

Regjeringen foreslår å endre skattereglene for barnepensjon

Regjeringen har 17. november 2023 fremmet forslag om å skattlegge barnepensjon som kapitalinntekt, ikke som lønn, og...

Pensjonsvalgene du bør tenke over før du er 60 år!

Her får du en oversikt over hvilke valg du har, og hvilke konsekvenser det har for deg som er medlem av Halden kommunale...

Pensjonsvalg du bør tenke over

Her får du en oversikt over hvilke valg du har, og hvilke konsekvenser de har for deg som er medlem av Halden kommunale...

Informasjon om pensjon

Halden kommunale pensjonskasse tilbyr foredrag for medlemmer om våre ytelser. Dersom dette er ønskelig ta kontakt med...

Ny sats for pensjonistlønn

Gjeldende fra 01.01.23 er satsen for tilsatte på pensjonistvilkår kr. 233,- pr. time. Dette gjelder alle offentlige...

Arbeidsgruppe – Særaldersgrenser i offentlig sektor

Regjeringen har satt ned en ekstern arbeidsgruppe som skal vurdere ordningen med særaldersgrenser. Flere stillinger tilknyttet...
Halden-festning-illustrasjon-gr%C3%B8nn