Halden kommunale pensjonskasse

Mann med grått hår og briller står foran en hekk med mobil i hendene, smiler mot kamera.
Foto: Pexels /Marcus Aurelius

I hovedsak er alle ansatte i Halden kommune og Halden kirkelige fellesråd medlemmer av Halden kommunale pensjonskasse.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde ansatte inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev fra oss med bekreftelse på medlemskapet.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å orientere sine ansatte om pensjonsrettigheter i pensjonskassen. Dette kan blant annet være ved langvarig sykemelding hvor den ansatte må søke arbeidsavklaringspenger (AAP) og kan ha rett på midlertidig uførepensjon hos oss.