Få en innføring i pensjonssystemet

Eldre par holder rundt hverandre ved en elv med snå rundt.
Foto: NTB

Om pensjonsystemet

AFP for deg som er født før 1963

AFP for deg som er født etter 1963

Alderspensjon for deg som er født før 1963

Alderspensjon for deg som er født etter 1963

Ektefellepensjon

Barnepensjon

Uførepensjon