TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
Busterudparken, Halden

Medlemsfordeler

Medlemstilbud - boliglån og skadeforsikringer
Halden kommunale pensjonskasse kan tilby medlemmer og tidligere medlemmer boliglån og skadeforsikringer til meget konkurransedyktige betingelser. Vår interesseorganisasjon, Pensjonskasseforeningen, har fremforhandlet en avtale med Storebrand bank og forsikring som gjør at du som medlem i HKP nå også kan søke om boliglån og/eller kjøpe skadeforsikringer gjennom Storebrand til svært fordelaktige priser.
 
Rabattavtalen gjelder også tidligere medlemmer i pensjonskassen (tidligere ansatte i Halden kommune og Halden kirkelige fellesråd).
 
Storebrand gir 15 % rabatt på følgende skadeforsikringer:
  • Bil
  • Hus
  • Innbo
  • Hytte
  • Innbo hytte
  • Reise 
Boliglån:
  • Du kan låne inntil 85 prosent av det boligen er verdt.
  • Du får rabattert etableringsgebyr på opprettelse av boliglånet.
  • Mulighet for lang nedbetalingstid.
  • Boliglån fra 1,59 % nominell rente, effektiv rente 1,63 prosent (Lån på 4 millioner kroner nedbetalt over 25 år, innenfor 70 % av boligens verdi. Kostnad 868 798 kroner. Totalt å tilbakebetale 4 868 798 kroner). 
For å oppnå disse fordelene må du bestille skadeforsikring og/ eller lån gjennom en egen nettside for Pensjonskasseforeningens medlemmer. Link til denne nettsiden finner du her:

 

All saksbehandling, kundebehandling mv. utføres av Storebrand. Bestilling og kommunikasjon foregår elektronisk, men man kan ha dialog med rådgivere hos Storebrand både på telefon og chatt hvis det er ønskelig.