Søknad om pensjon

Søknad om AFP, uførepensjon eller alderspensjon

Ved søknad om AFP, uførepensjon eller alderspensjon anbefaler vi at du søker elektronisk i vår medlemsportal. Dette sikrer en rask og oversiktlig søknadsprosess og gir en trygg håndtering av personopplysninger. Søknaden bør sendes inn ca. 3 måneder før uttak av pensjon.