Utbetaling av pensjon

Halden kommunale pensjonskasse utbetaler pensjonen den 10. i hver måned så lenge dagen ikke faller på en helg eller helligdag.

Hvis den 10. faller på en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før. Her er en oversikt over utbetalingsdatoene i 2024, samt generell informasjon om pensjon og skatt.

 • Utbetaling av pensjon

  Halden kommunale pensjonskasse utbetaler pensjonen den 10. i hver måned så lenge dagen ikke faller på en helg eller helligdag.

  Hvis den 10. faller på en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før. Her er en oversikt over utbetalingsdatoene i 2024, samt generell informasjon om pensjon og skatt.

  MånedDato
  Januar10.01.2024
  Februar09.02.2024
  Mars08.03.2024
  April10.04.2024
  Mai10.05.2024
  Juni10.06.2024
  Juli10.07.2024
  August09.08.2024
  September10.09.2024
  Oktober10.10.2024
  November08.11.2024
  Desember10.12.2024
 • Dine opplysninger

  Lønnsslippen sendes ut via Digipost/Altinn og dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon vil du motta den i posten.

  Bankkontonummer

  Du kan registrere og endre bankkontonummer etter å ha logget deg inn i Medlemsportalen og velge menyen «Min oversikt».

  Har du utenlandsk bankkonto må du være klar over at vi bare utbetaler til banker med IBAN og SWIFT-nummer. Skal du benytte utenlandsk bankkonto må du sende oss informasjon om IBAN-nummer og SWIFT-kode som du får oppgitt av banken din.

  Adresse

  Vi innhenter adresseopplysninger fra folkeregisteret. Du må derfor endre adressen din i folkeregisteret før adressen oppdateres i våre registre.

  Klikk på denne lenken for å melde adresseendring på Skatteetatens nettside

  Telefon og epost-adresse

  Telefon og epost-adressen din henter vi fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Hvis du ønsker å se hva som er registrert på deg, kan du logge inn. Der kan du også eventuelt oppdatere kontaktinformasjonen din.

  Klikk på denne lenken og sjekk opplysningene dine i kontakt- og reservasjonsregisteret

 • Skatt på pensjon

  Halden kommunale pensjonskasse beregner ikke skatt. Vi innhenter skattekortet ditt fra Skatteetaten.

  Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Har du alderspensjon eller etterlattepensjon må du ha skattekort beregnet for pensjonister. Ellers trekkes du 30 prosent i skatt. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg

  Klikk på denne lenken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no

  Skatt for AFP, alders- og etterlattepensjon

  Januar – november: Vanlig skattetrekk

  Desember: Ikke skattetrekk

  Skatt for uførepensjon

  Januar – mai, og juli – november: Vanlig skattetrekk

  Juni: Ikke skattetrekk

  Desember: Halvt skattetrekk

  Kildeskatt – bosatt i utlandet

  For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på lenken over.

  Skatt på etterbetaling av pensjon

  Etterbetaling av uførepensjon for tidligere år skattlegges med 44%, mens etterbetalinger av alderspensjon, AFP og etterlattepensjon for tidligere år skattlegges med 32%. Det er Skatteetaten som bestemmer skattesatsene for etterbetalinger av pensjon.

 • Lønnsoppgave og sammenstillingsoppgave

  Lønnsoppgaven sendes ut via Digipost/Altinn og dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon vil du motta den i posten.

  I Medlemsportalen (Logg deg inn og gå til menyen «Innboks») finner du all skriftlig informasjon fra Halden kommunale pensjonskasse. Dette kan for eksempel være vedtaksbrev, medlemsbrev og forsikringsbevis.

 • Regulering av pensjon

  Med virkning fra og med 1. mai hvert år reguleres (økes) pensjonene fra Halden kommunale pensjonskasse. Hvor stor reguleringen blir avhenger av lønn- og prisvekst for det enkelte år.

  Reguleringen gjennomføres normalt i forbindelse med pensjonsutbetalingen i juli med etterbetalingen for mai og juni måned.