hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
Bilde av Kongens Brygge og Fredriksten festning i Halden

Velkommen til Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse (HKP) ble stiftet i 1920 av Halden kommune og er tjenestepensjonsordningen for ansatte og folkevalgte i kommunen, samt enkelte medlemsforetak som kommunen har eller har hatt eierandeler i. 01.01.2017 var 6 146 ansatte, tidligere ansatte og pensjonister medlemmer i HKP, og pensjonskassen forvalter over 2 milliarder kroner til dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. Sykepleiere og lærere er medlemmer i henholdsvis KLP og SPK.

Pensjonskassens målsetning er å være best på pensjonsforvaltning og medlemsservice til Halden kommune, medlemsforetakene og pensjonskassens medlemmer. HKP tilbyr også kommunen og medlemsforetakene økonomisk bistand til HMS-arbeid med sikte på å forebygge uttak av uførepensjon.

Du er alltid velkommen innom våre kontorer i andre etasje i Kongens Brygge 3 (Tollboden) for rådgivning. Vi anbefaler å avtale tid på forhånd (se kontaktinformasjon) slik at vi kan innhente nødvendig tilleggsinformasjon for å gi deg best mulig service. Medlemmer i HKP kan søke om lån mot 1. prioritets pant i egen bolig. Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Nyheter og aktuell informasjon

11.06.2020
Nå kan du søke om pensjon digitalt
Ved å logge deg inn på Min side, kan du søke digitalt om alderspensjon, AFP eller uførepensjon. Skal du søke om etterlattepensjon eller barnepensjon må søknadsskjema benyttes. Disse finner du her: Søknadsskjema etterlattepensjon

Trenger du hjelp til å søke, kan du kontakte oss på telefon 69 19 66 00.
 
23.04.2020
TRYGDEOPPGJØRET ER UTSATT TIL HØSTEN
På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret har regjeringen bestemt at trygdeoppgjøret skal utsettes til høsten.

Reguleringen av våre pensjoner utsettes derfor også fra 1.mai til høsten. Foreløpig er ikke eksakt dato bestemt, men virkningstidspunktet vil fortsatt være 1. mai, slik at utsettelsen ikke vil få betydning for den enkeltes årlige utbetaling av pensjon for 2020. Du som pensjonist vil derfor få etterbetalt fra og med mai måned når oppreguleringen foretas på høsten.
28.01.2020
Innlogging på Min side - Medlemsportalen
Min side kan du se en detaljert oversikt over din medlemsopptjening i Halden kommunale pensjonskasse (HKP).
Personer som er født i 1962 eller tidligere har mulighet for å foreta en beregning av fremtidig pensjon. Pensjonsprognose for årskullene 1963 og senere kommer i løpet av første kvartal 2020.

Vi trenger din e-postadresse
HKP skal etter hvert gå over til elektronisk kommunikasjon. Her sender vi viktig informasjon om ditt medlemskap og rettigheter i tjenestepensjonsordningen. Vi ønsker at du registrerer din private e-postadresse i Medlemsportalen.
 
Takk for at du registrerer deg!
 
Utbetalingsslipp på e-post?
Pensjonskassen ønsker å sende din utbetalingsslipp på e-post. Det sparer miljøet og er raskere en vanlig postgang.
Registrer din e-postadresse i skjemaet for å motta utbetalingsslipp på e-post.
Navn*
Fødsesdato (6 siffer)*
Din Epost*
minside
ID-porten/Min side
Her får du oversikt over
ditt medlemskap i HKP.
sporsmal
Ofte stilte spørsmål
Her finner du en oversikt over de vanligste ting man lurer på i forbindelse med pensjonskassen, pensjoner osv. 
pensjon%20(1)
Pensjoner
Offentlig tjenestepensjon er et viktig bidrag til økonomien den dagen du slutter å arbeide, eller dersom noe uventet skjer.