Se hva du får utbetalt i pensjon

Prøv vår pensjonskalkulator for å se hva du kan få i alderspensjon.

Se hva du får utbetalt i pensjon

Prøv vår pensjonskalkulator for å se hva du kan få i alderspensjon.

Pensjonssystemet

Lurer du på hvordan det norske pensjonssystemet fungerer? Her er en film som gir en kort og enkelt forklaring på de tre nivåene pensjonssystemet består av; pensjon fra NAV, tjenestepensjon og egen sparing.

Pensjon

Som medlem av Halden kommunale pensjonskasse (HKP) kan du søke pensjon når du har nådd stillingens aldersgrense eller er blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert partner og barn etter medlem av pensjonskassen kan søke etterlattepensjon. I tillegg har du som ansatt rett til å søke AFP.

På denne siden vil du kunne finne alt du trenger å vite om pensjon og medlemskapet. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.

Alderspensjon

Som medlem har du rett til alderspensjon fra oss i tillegg til pensjon fra folketrygden.

Avtalefestet pensjon

AFP er en pensjon som er forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Uførepensjon

Uførepensjon er aktuelt hvis du på grunn av sykdom eller skade ikke er i stand til å opprettholde hele eller deler av stillingen din.

Etterlattepensjon

Ved dødsfall vil etterlatte kunne ha rett til ektefellepensjon og/eller barnepensjon.
UTBETALINGSDATOER I 2023

Lurer du på når du får utbetalt pensjonen din?

Se full utbetalingsoversikt for året 2023 her.
MEDLEMSFORDELER

Som medlem i HKP får du fordeler i Storebrand

Gjennom Pensjonskasseforeningen har vi et samarbeid med Storebrand som gir medlemmer i HKP fordeler innen bank og forsikring, som rabattert etableringsgebyr når du oppretter boliglån, mulighet for lang nedbetalingstid på boliglån og 20 prosent rabatt på forsikringer.

Aktuelt

Regjeringen foreslår å endre skattereglene for barnepensjon

Regjeringen har 17. november 2023 fremmet forslag om å skattlegge barnepensjon som kapitalinntekt, ikke som lønn, og...

Pensjonsvalgene du bør tenke over før du er 60 år!

Her får du en oversikt over hvilke valg du har, og hvilke konsekvenser det har for deg som er medlem av Halden kommunale...

Pensjonsvalg du bør tenke over

Her får du en oversikt over hvilke valg du har, og hvilke konsekvenser de har for deg som er medlem av Halden kommunale...

Informasjon om pensjon

Halden kommunale pensjonskasse tilbyr foredrag for medlemmer om våre ytelser. Dersom dette er ønskelig ta kontakt med...

Ny sats for pensjonistlønn

Gjeldende fra 01.01.23 er satsen for tilsatte på pensjonistvilkår kr. 233,- pr. time. Dette gjelder alle offentlige...

Pensjonister kan jobbe med ukrainske flyktninger uten avkortning

Regjeringen anslår at det vil komme svært mange ukrainske flyktninger til Norge også i 2023. Det er besluttet å...

Arbeidsgruppe – Særaldersgrenser i offentlig sektor

Regjeringen har satt ned en ekstern arbeidsgruppe som skal vurdere ordningen med særaldersgrenser. Flere stillinger tilknyttet...
Halden-festning-illustrasjon-gr%C3%B8nn