Velkommen til
Halden kommunale pensjonskasse!

 • Tollboden i Halden lyssatt
  Foto: Stein Johnsen
 • Konsert Halden torg
  Foto: Stein Johnsen
 • Dronebilde av Sviensundbroren i sol og skylag
  Foto: Stein Johnsen
 • Fredriksten festning på kvelden, bildet er tatt med drone
  Foto: Stein Johnsen

Halden kommunale pensjonskasses (HKP) forretningsidé er å være det beste alternativet for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen for de ansatte i Halden kommune, samt foretak tilknyttet kommunens virksomhet.

Informasjon til medlemmer

Medlemskapet i pensjonskassen er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å være medlem fra den dagen du blir ansatt til den dagen du slutter.


Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Bli kjent med dine medlemsfordeler!